Mesafeli Sözleşme

Bu siteyi kullanan ve web tasarım hizmeti alan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ucuzsitekur.org adresindeki ................... firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler ('Kullanıcı') sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

1.1.Ucuzsitekur.org, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

1.2. Ucuzsitekur.org, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcılar, aşağıda özellikleri sıralanan hizmetlerimizi kullanarak bu yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu ve buna göre hareket etmekle yükümlü olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Yükümlülüklere uyulmadığı takdirde bu kullanımın durdurulabileceği, askıya alınabileceği yahut sözleşmenin geçici ve/veya kalıcı olarak feshedilebileceğini peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

1.4. Siz müşterilerimize sunduğumuz temalarımız kişisel, küçük ölçekli şirket ve organizasyon web sitelerini barındırmak üzere tasarlanmıştır.

1.5. Sistemimiz veritabanı olarak MySQL kullanmaktadır. Siteniz anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. Temalarımızda veriler çekildikten sonra bağlantı kapatıldığından bu konuda maksimum verim alınabilmektedir.

1.6. Siteniz ile ilgili tüm işlemler yönetim paneli aracılığı ile yapılmaktadır.

1.7 Her siteye kullanılan temaya göre belirli bir sayıda mail açılabilir. Maillerin ilk açılışları bizim tarafımızdan yapılmaktadır. Maillerinizin kotası ise 250 megabayt limitlidir.

1.8. Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 15 MB'dır.

1.9. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.

1.10. 3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir.

1.11. Temalarımız her amaç için kullanılamaz, kullanıldığı görülürse hizmet feshedilir. Temalarımızın kullanılamayacağı hizmet türleri:

-Korsan Yazılım/Warez, Hacker'lığa odaklı siteler/arşivler/programlar,

-Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren internet siteleri,

-Dolandırıcılık Siteler (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir),

-Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını,

-Yatırım siteler (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM),

-Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri,

-Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik),

-Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları, ihlalleri,

-Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri,

-Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler,

-Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler,

-Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango)),

-Fatura tahsilat siteleri.

2. Gizli Bilgi

2.1. Ucuzsitekur.org, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ?Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.

2.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

3. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden ucuzsitekur.org sorumlu tutulamaz.

4. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep? olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar'ın işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

5. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

6. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Ucuzsitekur.org, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

7. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ucuzsitekur.org'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

8. Cayma Hakkı

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta veya mail iletişim aracından bildirilmesi gerekmektedir. Kullanıcıya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

9. Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme, domaininizin kayıt tarihinden itibaren başlar, eğer domain sizler tarafından sağlanıyorsa sitenin açılış tarihinden itibaren başlar, 1 yıl süre ile geçerliliğini korur. 1 yılın sonunda kullanıcı ücretini yatırmak suretiyle web site kullanımını uzatırsa sözleşme de otomatik olarak 1 yıl uzar. Kullanıcı hizmet almayı bırakırsa bu sözleşmenin geçerliliği de son bulur.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.